Ba phòng ngủ

Nhà loại này có thể được tái chế sử dụng nhiều lần, tỷ lệ nguyên liệu bị hư hỏng thấp, phát sinh rác thải xây dựng thấp. Chi phí sử dụng trung bình hàng năm của ngôi nhà này thấp hơn các ngôi nhà truyền thống khác.

Quick Contact
Products
Full Name*
Email*
Phone
Message*