Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là ai?

Công ty TNHH Nhà Thông minh Nhanh chóng Thiên Tân là một nhóm các công ty bao gồm các nhà sản xuất gia dụng, thép và vật liệu nội thất, kết hợp với kinh doanh thương mại, giúp cho công ty phát triển nhiều loại nhà chức năng như nhà chứa container, Nhà tiền chế hiện đại được sử dụng trong các khu du lịch và quân sự, khu xây dựng, ký túc xá tạm thời tại các khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai và các môi trường xa.

Công ty chúng tôi đã được Phòng Thương mại Xuất nhập khẩu Trung Quốc ở Thiên Tân phong tặng Huân chương danh dự của Bộ Thương mại Trung Quốc và Chính quyền thành phố Thiên Tân trong việc xây dựng nhà ở tạm thời cho khu vực ở Tứ Xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2008.

Chúng tôi là ai?

Quick Contact
Products
Full Name*
Email*
Phone
Message*